Cần cho thuê nhà làm Văn Phòng, cửa hàng, nhà xưởng Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mã tin
147856
Lượt xem
346
Hình thức
Cho thuê văn phòng
Địa chỉ:
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Diện tích
113 m2
Giá
Thỏa thuận
Ngày đăng
04/06/2021

THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN

 Cần cho thuê nhà làm Văn Phòng, cửa hàng, nhà xưởng

Diện tích 1 tầng 113m2.
Mặt phố Phúc Diễn, Cách Cầu mới Trịnh Văn Bô khoảng 50m.
Liên hệ: 0985257489

https://sanbatdongsan.info.vn/cho-thue-nha-rieng/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-pid147856https://rongbay.com/Ha-Noi/Can-cho-thue-nha-lam-Van-Phong-cua-hang-nha-xuong-Quan-Nam-Tu-Liem-Ha-Noi-c296-raovat-32048495.htmlhttps://alinhadat.vn/./thue/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-182813

https://batdongsanviet.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-nam-tu-liem-ha-noi/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-p809816

https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-nam-tu-liem-ha-noi/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-p753536

https://dithuenha.com/can-ban-nha-1-triet-1-lung-kp4b-p-trang-dai-tp-bien-hoa-dong-nai-0908271462-pd6568450.htm

http://datthudo.vn/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-/

https://www.longhoa.vn/index.php?mod=detail&id=344598&cat=1447&sub=1449

https://dangtinnhadatmienphi.com/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-id64777.html

http://muabanbinhthuan.vn/ha-noi-tp/cho-thue-nha/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-357553.html

https://muabannhaviet.vn/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-/

https://khonhadat.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-quan-nam-tu-liem/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-1344163.html

https://nhadattop1.com/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-0985257489-pd11845154.htm

http://www.raovat.info/raovat-6501676/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi..html

http://nhadat.info/nhadat-3792530-can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi.html

http://raovat.thongtinmuaban.vn/details.php?id=591973

https://tinbds.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot/ha-noi/nam-tu-liem/azvv

https://raovat49.com/Product/InsertUpdateProduct

http://tructiep.vn/cho-thue-nha-dat/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-4942275.htm

https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-nam-tu-liem-ha-noi/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-p1054421

https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-nam-tu-liem/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-pr17483548.htm

https://timgicungco.com/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-s2268058.html


http://banbatdongsan.com.vn/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-dr127085.html

https://alinhadat.vn/./thue/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-182814

http://bds365.com.vn/detail?id=can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-189336.html

https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-nam-tu-liem-ha-noi/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-p753538

https://batdongsanviet.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-nam-tu-liem-ha-noi/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-p809817

https://dithuenha.com/ba-n-ca-n-ho-ta-p-the-ta-ng-2-90m2-pho-kim-ma-thu-o-ng-quan-ba-dinh-ha-noi-0866181954-pd6567423.htm

http://datthudo.vn/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-/

https://www.longhoa.vn/index.php?mod=detail&id=344599&cat=1447&sub=1449

https://muabannhaviet.vn/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-/

https://dangtinnhadatmienphi.com/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-id64778.html

http://muabanbinhthuan.vn/ha-noi-tp/cho-thue-nha/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-357554.html

https://nhadattop1.com/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-0985257489-pd11845206.htm

http://www.raovat.info/raovat-6501678/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi..html

http://raovat.thongtinmuaban.vn/details.php?id=591977

http://nhadat.info/nhadat-3792535-can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi.html

https://raovat49.com/Product/InsertUpdateProduct

https://tinbds.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot/ha-noi/nam-tu-liem/azvy

https://sandiaoctructuyen.com/preview/b4e348805ef7f6103e6ba4ea38edb353/

https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-nam-tu-liem-ha-noi/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-p1054424

https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-nam-tu-liem/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-pr17483566.htm

https://timgicungco.com/can-cho-thue-nha-lam-van-phong-cua-hang-nha-xuong-quan-nam-tu-liem-ha-noi-s2268060.html

 

THÔNG TIN HÌNH ẢNH

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Liên hệ:
Chính Chủ
Địa chỉ:
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại:
0985257489

TIN RAO LIÊN QUAN

  • Mã tin
  • Tiêu đề
  • Vị trí
  • Ngày đăng